‘messenger’jeebeom jeong的光

新兴设计师jeebeom jeong提出了‘messenger’灯,可以让您在家里投射照明的消息。由不锈钢丝和混凝土基座制成,‘messenger’light是聚光灯的小版本。将个人信息写到PVC膜上,然后将其放大并投射到墙上以进行查看。聚光灯末端的平透镜有助于调整和聚焦信息。

Jaebeom Jeong的“信使”灯 ‘messenger’jeebeom jeong的光

Jaebeom Jeong的“信使”灯 ‘messenger’jeebeom jeong的光